Privacyverklaring

Hoewel de informatie op deze website met uiterste zorg is samengesteld kunnen er aan deze website geen rechten worden ontleend. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor mogelijke fouten en tekortkomingen in onze uitingen. Wijzigingen en correcties zijn voorbehouden.  FTCC Zorg verwerkt als zorgondernemer diverse persoonsgegevens. In dit privacy-statement leggen wij uit waarom wij persoonsgegevens gebruiken, […]

Disclaimer

Hoewel de informatie op deze website met uiterste zorg is samengesteld kunnen er aan deze website geen rechten worden ontleend. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor mogelijke fouten en tekortkomingen in onze uitingen. Wijzigingen en correcties zijn voorbehouden. Contact opnemen